PROJEKTET AKTUALE

  1. Projekti për efikasitetin energjetik në sektorin industrial
  2. Projekti për vendosjen e bazës së të dhënave për potencialin e energjisë së erës në Republikën e Maqedonisë

Институции