Дигитални мапи

Дигиталните мапи се развиени преку проектот “ENER-SUPPLY“

Geotermal_map Дигитална мапа на потенцијалите на
геотермалната енергија во Македонијаpdf_iconПревземи 
SHP_Map_MK Дигитална мапа на потенцијалите за
изградба на мали ХЕЦ во Македонијаpdf_iconПревземи

 

Анкети

AНКЕТА ЗА КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ

Врз основа на имплементација на стандард ИСО 9001:2008, систем за управување со квалитет, потребно е да го пополните прашалникот.

Институции