Актуелно

HIGH EFFICIENCY COGENERATION PLANTS AND GUARANTEES OF ORIGIN

Register of high efficiency cogeneration plants

Register of guarantees of origin of electricity produced in high efficiency cogeneration plants

Questionnaire

AНКЕТА ЗА КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ

Врз основа на имплементација на стандард ИСО 9001:2008, систем за управување со квалитет, потребно е да го пополните прашалникот.

Institutions